profil spoločnosti

B.I.B., s.r.o.
je stavebno montážna firma so zameraním na komplexné vyhotovenie stavebných a technlogických zákaziek (plynové a tlakové zariadenia, plyn, voda, kúrenie MaR).

Naša spoločnosť sa primárne zaoberá nasledujúcimi odbormi činnosti:

 • Líniové stavby
  • plyn
  • tepelné vedenia
  • kanalizácia
  • vodovod
 • Technologické celky
 • Stavebné práce
 • Projekčná činnosť
 • Dopravná činnosť

Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu, vyspelej modernej technike a strojom sme si počas niekoľkých rokov vybudovali stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.

Zabezpečujeme prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu stavebných a montážnych prác, až po vyhotovenie kompletnej realizačnej dokumetácie potrebnej pre kolaudáciu stavby a jej následné prevádzkovanie.

Zoznam našich referenčných prác nájdete v sekcií REFERENCIE.

Štruktúra spoločnosti: