kontaktné informácie


B.I.B., spol. s r.o.
A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina

tel. 041/5621161
fax: 041/5001541

e-mail: bib@bib.sk
.